ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»
Υπουργείο Ανάπτυξης
Η Δημόσια Δαπάνη της δράσης συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους

 
 
Οι Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας στην Ελλάδα
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θεματικός ’ξονας
Συντονιστής Εταίρος Επιστημονικό Πάρκο Πατρών
Επιστημονικώς Υπεύθυνος Καθ. Πέτρος Γρουμπός
Συμμετέχοντες Φορείς 47
Ιστοσελίδα http://www.innopolewest.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Θεματικός ’ξονας Ενέργεια
Συντονιστής Εταίρος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Επιστημονικώς Υπεύθυνος Υπεύθυνος Καθ. Τομπουλίδης Ανανίας
Συμμετέχοντες Φορείς  
Ιστοσελίδα  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Θεματικός ’ξονας Τρόφιμα – Ποτά, Αγροϋλικά, Βιοκαύσιμα
Συντονιστής Εταίρος Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας Α.Ε.
Επιστημονικώς Υπεύθυνος Ομ. Καθ. Ιάκωβος Βασάλος
Συμμετέχοντες Φορείς 46
Ιστοσελίδα http://www.rip-thessaly.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
Θεματικός ’ξονας Κοινωνία της Πληροφορίας, Βιοτεχνολογία, Ιατρική Τεχνολογία
Συντονιστής Εταίρος Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επιστημονικώς Υπεύθυνος Καθ. Παλλήκαρης Ιωάννης
Συμμετέχοντες Φορείς 41
Ιστοσελίδα http://www.i4crete.gr
 
 
Copyright 2007