ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»
Υπουργείο Ανάπτυξης
Η Δημόσια Δαπάνη της δράσης συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους

 
 
Οι Φορείς του ΠΠΚΚΜ
 
Επικεφαλής Φορείς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φορείς Διοίκησης & Διαχείρισης του ΠΠΚΚΜ

Συμμετέχοντες Φορείς στον ΠΠΚΚΜ
1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
3. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης -ΕΚΕΤΑ
4. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης-ΑΤΕΙΘ
5. Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή
6. Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
7. Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης- ΕΔΑΠ-ΤΠΘ
8. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος – ΣΕΠΒΕ
9. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ΣΒΒΕ
10. EMETRIS A.E.
11. Compucon Εφαρμογές Υπολογιστών Α.Β.Ε.Ε.
12. ΜΙΚ3 Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής Α.Ε.
13. Γνώμων Πληροφορικής Α.Ε.
14. Ευστράτιος Αραμπατζής Μον. ΕΠΕ
15. Νίκος Σφίγγος
16. Αθανάσιος Τσίγγος
17. Κώστας Δανιηλίδης
18. 3Δ-Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών Α.Ε.
19. SIGMANET-Αφοι Σπυρόγλου και ΣΙΑ Ο.Ε.
20. SINGULAR LOGIC SOFTWARE Α.Ε.
21. ΣΥΝΟΛΟΝ Α.Ε.
22. VRSENSE A.E.
23. ALUMIL Α.Ε.
24. CARDISOFT A.E.
25. OLYMPIA ELECTRONICS Ν. Λακασάς- Αρβανιτίδης
26. InfoΔΗΜ Π. Καραμόσχος-Κ. Λιοδάκη
27. SIMTEC Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
28. Λουφάκης Χημικά Α.Β.Ε.Ε.
29. ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
30. ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
31. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ-ΑΦΟΙ Κουλούσιου Α.Β.Ε.Ε.
32. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε.
33. MOMENTUS Ε.Π.Ε.
34. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠ/ΤΙΚΗ Α.Ε.
35. TESSERA MULTIMEDIA A.E.
36. Συνεταιρισμός Ραδιοταξί Λευκός Πύργος

 
 
Copyright 2007